Kjøpsvilkår fra 19.10.2016

Brukervilkår for SPiD

Innledning

Disse brukervilkårene (“Brukervilkårene”) gjelder for bruk av Schibsteds innloggingssystem SPiD (“SPiD”). Brukervilkårene regulerer også behandlingen av personopplysninger når du bruker SPiD til tjenestene som til enhver tid er tilknyttet SPiD (“Tjenestene”, eller hver for seg en “Tjeneste”) samt Schibsted Media Groups behandling av personopplysninger i forbindelse med SPiD.

SPiD leveres av Schibsted Products & Technology UK Ltd (“Schibsted” eller ”vi”), som er et selskap i Schibsted Media Group. Schibsted ASA er morselskapet til alle selskapene i Schibsted Media Group. Tjenestene leveres av selskaper i Schibsted Media Group, selskaper som er eid, helt eller delvis, direkte eller indirekte, av Schibsted ASA og selskaper utenfor Schibsted Media Group. En oppdatert oversikt over Tjenestene finner du her: http://www.schibstedpayment.no. For mer informasjon om Schibsted Media Group og de enkelte selskapene i konsernet, se: http://www.schibsted.com.

SPiD tilbyr deg som bruker enkel og sikker innlogging, og i visse tilfeller også mulighet til å betale for Tjenestene. Når du har opprettet en SPiD-konto, kan du logge deg inn på alle Tjenestene ved hjelp av de samme innloggingsopplysningene og gå fra den ene Tjenesten til den andre mens du er innlogget uten å måtte logge deg inn på ny når du går inn på en ny Tjeneste.

Merk at det gjelder særskilte vilkår for de fleste Tjenestene. De særskilte vilkårene regulerer de kommersielle betingelsene for bruk av den aktuelle Tjenesten og den tilknyttede behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor Tjenesten. De særskilte vilkårene og betingelsene vil bli presentert for deg når du skal bruke en Tjeneste, og i visse tilfeller må du godkjenne de særskilte vilkårene for å kunne bruke Tjenesten. Når du abonnerer på en Tjeneste kan det for eksempel være at du må godta særskilte vilkår om varighet, kansellering eller betaling.

Ved eventuell motstrid mellom disse Brukervilkårene og særskilte vilkår for en Tjeneste, skal de særskilte vilkårene ha forrang.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom Brukervilkårene. De kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil varsle deg, dersom vi gjør vesentlige endringer i Brukervilkårene som krever ditt samtykke.

Personvern

Vår Personvernerklæring forklarer hvordan vi behandler personopplysninger og ivaretar ditt personvern når du bruker SPiD og Tjenestene. Ved å godta disse Brukervilkårene samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.

SPiD-Konto

Registrering av konto

Du må opprette en SPiD-konto for å kunne bruke SPiD og for å få tilgang til de Tjenestene som krever innlogging. Alle opplysninger du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekte, og du er selv ansvarlig for å holde opplysningene oppdatert. Du kan når som helst endre dine registrerte opplysninger under dine kontoinnstillinger i SPiD.

Bare fysiske personer som har fylt 16 år kan opprette en SPiD-konto. Merk at det for visse Tjenester kan gjelde andre regler og begrensninger, for eksempel høyere aldersgrenser.

Når du oppretter SPiD-konto, må du gi opplysninger om e-postadresse eller telefonnummer. Du vil også bli oppfordret til å gi visse andre opplysninger om deg selv, som navn, alder, kjønn og adresse. Disse opplysningene kan senere automatisk suppleres med opplysninger du selv gir når du bruker en Tjeneste. Når du bruker en Tjeneste og er innlogget med din SPiD-konto, vil tjenesteleverandøren få tilgang til opplysningene om deg som er registrert i SPiD.

Innlogging med SPiD

Med SPiD kan du forbli innlogget med SPiD-kontoen og gå fra Tjeneste til Tjeneste uten å måtte logge deg inn på ny (automatisk innlogging). For at dette skal være mulig, samtykker du til å automatisk forbli innlogget med SPiD når du beveger deg mellom Tjenestene. Automatisk innlogging betyr at så lenge du er innlogget i SPiD vil du automatisk bli logget inn på Tjenesten med din SPiD-konto selv om du ikke har besøkt eller brukt den tidligere. Merk at særskilte personvernerklæringer og erklæringer om lokal lagring av data gjelder for de ulike Tjenestene og at du aksepterer disse ved å bruke tjenestene. For å påta deg eventuelle kommersielle forpliktelser knyttet til Tjenestene, vil du spesifikt bli spurt om å godta de særskilte vilkårene og betingelsene for Tjenesten i tillegg til Brukervilkårene.

Dersom du har registrert deg som kunde, medlem eller på annen måte har påtatt deg eventuelle kommersielle forpliktelser knyttet til Tjenesten før du logger deg inn på Tjenesten med SPiD for første gang, vil dine tidligere kontoinnstillinger og innhold være en integrert del av SPiD-kontoen.

Innloggingsopplysningene dine

SPiD-kontoen er personlig, og du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom bruk av kontoen. Dersom andre får tilgang til innloggingsopplysningene, kan de bruke dem til å bestille varer eller tjenester i ditt navn. Det er derfor viktig at du sørger for trygg oppbevaring av innloggingsopplysningene slik at de ikke kommer på avveie.

Dersom du vet eller mistenker at noen andre har tilgang til innloggingsopplysningene dine, bør du straks endre disse under kontoinnstillingene i SPiD.

Du er personlig ansvarlig for å logge ut av SPiD og sikre at datamaskinen, telefonen eller annen enhet ikke er uten tilsyn mens du er innlogget.

Avslutning av SPiD-kontoen

Du kan når som helst avslutte SPiD-kontoen. Husk imidlertid at bruk av Tjenestene eller deler av Tjenestene kan kreve at du har en aktiv SPiD-konto. Dette innebærer at du ikke lenger vil ha tilgang til disse Tjenestene eller deler av Tjenestene, dersom du avslutter SPiD-kontoen.

Du kan se kontraktsvarighet og vilkår for oppsigelse for Tjenestene i vilkårene for den aktuelle Tjenesten. Når du avslutter SPiD-kontoen, starter en karantenetid. For mer informasjon, se “avslutning av din SPiD-konto” i Personvernerklæringen til SPiD.

Bruk av SPiD-kontoen

Lovlig bruk

Du er ansvarlig for å påse at all bruk av SPiD-kontoen og Tjenestene skjer i henhold til disse Brukervilkårene, de særskilte vilkårene for de aktuelle Tjenestene, samt gjeldende rett og allment akseptert praksis.

Du har ikke lov til å bruke skript, roboter, spidere, eller andre automatiske teknikker til å samle informasjon eller på andre måter samhandle med SPiD eller Tjenestene.

Brudd på Brukervilkårene

Dersom det viser seg at SPiD-kontoen din er brukt i strid med disse Brukervilkårene eller de særskilte vilkårene for en Tjeneste, eller dersom Schibsted har rimelig grunn til å tro at slikt regelbrudd har funnet sted, forbeholder Schibsted seg retten til å stenge eller midlertidig sperre SPiD-kontoen umiddelbart og uten varsel.

Tilgjengelighet

SPiD-kontoen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av systemvedlikehold eller av andre årsaker. Vi vil så tidlig som mulig informere deg om eventuelle begrensninger i tilgjengeligheten. Schibsted vil imidlertid ikke under noen omstendighet være ansvarlig for eventuelle følger eller skader som skyldes at du ikke kan bruke SPiD-kontoen som forutsatt.

Immaterielle rettigheter

Schibsted, eller Schibsteds eventuelle lisensgivere, innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og annet materiale og annen informasjon som er tilgjengelig gjennom bruk av SPiD, samt den underliggende programkoden til SPiD. Slikt materiale og slik informasjon kan ikke brukes på annen måte enn det som omfattes av normal bruk av SPiD-kontoen.

Du er selv ansvarlig for å påse at alt materiale (tekst, bilder, film, musikk osv.) som du gjør tilgjengelig gjennom SPiD og/eller Tjenestene, ikke strider med tredjeparters immaterielle rettigheter (for eksempel skal verken materialet selv eller tilgjengeliggjøringen av dette stride med opphavsrettigheter eller varemerkerettigheter), og at det ikke er i strid med noen lovbestemmelse eller allment akseptert praksis.

Endringer i Schibsteds tilbud

Schibsted kan, når som helst og uten varsel, beslutte å legge ned SPiD eller erstatte SPiD med en annen innloggingsløsning. I slike tilfeller forbeholder Schibsted seg retten til å avslutte din SPiD-konto, noe som vil skje etter at du er varslet om dette. Informasjon kan eksempelvis gis ved å sende varsel til din registrerte e-postadresse.

Overdragelse

Du godkjenner herved at avtalen du har inngått med Schibsted ved å akseptere disse Brukervilkårene, kan overdras til et annet selskap som er helt eller delvis, direkte eller indirekte, eid av Schibsted ASA, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av eiendel eller virksomhet som omfatter SPiD uten ditt samtykke.

Lovvalg og tvisteløsning

Dersom du er bosatt innenfor EØS (Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde) er disse Brukervilkårene og din bruk av SPiD-kontoen regulert av lovgivningen i landet du bor i. Med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning, skal tvister relatert til disse Brukervilkårene løses ved alminnelige domstoler.

Dersom du er bosatt utenfor EØS reguleres disse Brukervilkårene og din bruk av SPiD kontoen av norsk lov. I så fall skal tvister relatert til disse brukervilkårene løses ved de alminnelige norske domstolene med Oslo som verneting, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

Kontakt

Schibsted Media Group UK Ltd
Company registration number 09053202
Henry Wood House
2 Riding House Street
W1W7FA, London
Storbritannia

VILKÅR FOR KJØP PÅ EBOK.NO

INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer kjøp på EBOK.NO.

EBOK.NO er en norsk bokhandel på nett hvor du kan kjøpe digitale og nedlastbare bøker (ebøker og nedlastbare lydbøker) og annet innhold som til enhver tid er tilgjengelig. EBOK.NO eies og drives av selskapet VB Bok AS (organisasjonsnummer 940973643). Fra tid til annen vil vi oppdatere vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt.

BESTILLING PÅ EBOK.NO

Du kan foreta kjøp fra EBOK.NO på vår webside EBOK.NO, eller via våre apper for iPhone, iPad, eller Android.

Du må ha en SPiD-konto for å gjennomføre kjøp på EBOK.NO. I appen på iPhone og iPad kan du gjennomføre kjøp kun ved å bruke din Apple-konto. Dersom du allerede har opprettet en SPiD-konto bruker du samme innloggingsinformasjon ved innlogging på EBOK.NO.

BETALING OG LEVERING

Alle priser oppgis i tilknytning til det enkelte produktet og inkluderer mva. Totalpris for bestillingen oppgis før du bekrefter kjøpet og går videre til betaling. Det påløper ingen leveringstillegg eller andre tillegg. Kjøpet ditt er tilgjengelig kort tid etter at betalingen er gjennomført og vises som en bok i din bokhylle.

ANGRERETT OG REKLAMASJON

Når du kjøper en ebok eller en nedlastbar lydbok får du tilgang til boken umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n. Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter: http://www.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2015/10/Veileder-til-angrerettloven.pdf.

Dersom det er noe galt med boken vil vi naturligvis ordne dette ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere kjøpet. Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på kundeservice raskest mulig slik at vi kan ordne opp.

RETTIGHETER

Ebøker og nedlastbare lydbøker som du har kjøpt på EBOK.NO er dine, men for å unngå ulovlig spredning av bøkene har rettighetshaverne lagt inn enten et digitalt vannmerke eller tekniske begrensinger som innebærer at den enkelte boken bare kan kopieres på et nærmere bestemt antall enheter eller i en nærmere bestemt mengde.

BESTILLING AV ABONNEMENT EBOK.NO+ SÆRSKILTE VILKÅR

Følgende medlemsvilkår gjelder når du påbegynner ditt abonnement av EBOK.NO+.

Abonnementet

Som abonnent av EBOK.NO+ har du tilgang til bøker tilgjengelig på EBOK.NO+ så lenge ditt abonnement er aktivt.

For oppsigelse av abonnementet, gå til EBOK.NO og logg inn. Gå deretter til Konto, klikk på og velg Abonnementer. Husk at oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

Priser og betaling

Abonnementet betales månedlig og forskuddsvis, og varer inntil du velger å avslutte abonnementet. Betaling skjer via kreditt/debetkort. Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale.

Angrerett

I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos EBOK.NO. Angreretten anses som ugyldig så snart abonnenten påbegynner en bok fra EBOK.NO+. Det er alltid mulig å høre utdrag fra en ebok eller nedlastbar lydbok før abonnementet opprettes.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at EBOK.NO kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende retningslinjer og vår personvernpolicy. Hvis du ønsker å endre personvernsinnstillingene dine, kan dette gjøres på dine kontosider i SPiD.

Informasjon som lagres

Vi henter opplysninger du har oppgitt om deg selv i profilen på din SPiD-konto. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra cookies og lignende teknologier, SPiD-tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører. Formålet med lagringen

Vi behandler opplysningene for å gjennomføre avtalen med deg, forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, få større kunnskap om den enkelte bruker slik at vi kan gi anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster, og analysere og forstå markedstrendene.

Opplysningene nevnt ovenfor vil kunne bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group og tilknyttede selskaper for tilsvarende formål. Opplysninger kan videre bli utlevert til underleverandører som utfører oppdrag for oss (såkalte databehandlere - disse underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til egne formål). Opplysningene kan også bli utlevert til andre tredjepart i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller. Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere tjenester du har bestilt og fremdeles ønsker levert.

Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

Behandlingsansvarlig

EBOK.NO er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av ovennevnte, mens Schibsted Payment AS er behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til bruk av din SPiD-konto (personalia, pålogginger og kjøp). Dersom du har spørsmål eller vi har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du kontakte oss på epost. Du kan også foreta endringer direkte i din SPiD brukerprofil. Den finner du ved å logge deg inn på dine kontosider i SPiD. Du kan også kontakte Schibsteds personvernombud på personvernombud for avklaringer som gjelder SPiD.

MARKEDSFØRING

EBOK.NO vil sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og EBOK.NO. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet kan du gi beskjed til oss om dette direkte til kundeservice, eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar. Du vil i tillegg få mulighet til å samtykke til å motta markedsføring fra EBOK.NO som ikke nødvendigvis er basert på kundeforholdet. Også slike samtykker kan trekkes tilbake når som helst.

EBOK.NO kan se hvilke bøker du har kjøpt, om du har lest dem, eventuelt ikke lest dem osv. Basert på slik informasjon vil vi komme til å henvende oss til deg med nye anbefalinger, oppfordringer til å gi vurdering av boken osv.

LESERVURDERINGER

Du kan skrive leservurderinger av alle bøkene på EBOK.NO. Leservurderingene kan leses av andre, også de som ikke er innlogget på EBOK.NO. EBOK.NO har rett til å slette leservurderinger eller annet brukergenerert innhold som EBOK.NO mener kan oppfattes som injurierende eller falske. Utover det, modererer ikke EBOK.NO brukergenerert innhold. Målet er at leservurderingene skal bidra til veiledning for kundene våre, men på en slik måte at det opprettholdes en god tone. EBOK.NO kan benytte leservurderinger i sin markedsføring av EBOK.NO og de enkelte utgivelsene, men vil i så fall anonymisere de enkelte vurderingene slik at de ikke kan knyttes til noen enkeltperson.

Ansatte i EBOK.NO skriver ikke leservurderinger under brukeromtalene. EBOK.NO samler inn brukeromtalene på en nøytral måte uten å påvirke innholdet. Når det er registrert tre eller flere stjerne-vurderinger, genereres et gjennomsnitt av disse. Det gis ingen belønning eller kompensasjon.

REDAKSJONELL OMTALE

Redaksjonell omtale av bøker på EBOK.NO fremkommer under produktpresentasjonen, som er tydelig adskilt fra leservurderingene.

TEKNISKE KRAV

For å få tilgang til innhold med slike tekniske begrensninger som beskrevet i punkt 6 (teknisk DRM) må du laste ned en Adobe ID. Ved å registrere deg på EBOK.NO får du automatisk opprettet slik Adobe ID.

Kjøp og lesning av ebøker, nedlastbare lydbøker og andre digitale produkter kjøpt på EBOK.NO forutsetter at du har tilgang til utstyr som for eksempel datamaskin med internettilgang, smarttelefon eller lesebrett. Vi anbefaler at nedlastbare lydbøker alltid lastes ned når du er koblet til trådløst internett, siden datatrafikk kan medføre ekstra kostnader. På nettsidene våre vil du alltid finne oppdatert informasjon om bøkene kan lese på Kindle eller ikke. Bruken av produktene kan kreve at du fra tid til annen oppdaterer operativsystem, nettleser eller apper. Gjennom å akseptere kjøpsvilkårene, godtar du også at det er ditt eget ansvar å sørge for å følge systemkravene som er nødvendige for å bruke EBOK.NO.

SPØRSMÅL?

Har du flere spørsmål, kan du lese mer på nettsidene våre. Du er også velkommen til å kontakte oss på epost, hvor alle henvendelser blir besvart fortløpende.