PERSONVERNERKLÆRING - EBOK.NO

Dato: 1. oktober 2014

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For at du skal forstå hvordan vi bruker personopplysninger for å videreutvikle tjenestene våre, anbefaler vi deg å sette deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet. Personvernerklæringen beskriver i detalj hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger og annen informasjon i forbindelse med din bruk av EBOK.NO, samt hvordan du kan kontakte oss om vår behandling av dine personopplysninger.

1. Kortversjonen - vår behandling av personopplysninger.

Hovedinnholdet i personvernerklæringen er som følger: Hvis du har registrert en brukerkonto hos EBOK.NO/SPiD, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene. Opplysningene kan bli formidlet til andre selskaper i Schibsted så lenge opplysningene benyttes til samme formål. Opplysningene som samles inn inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse osv.), informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder hvilke nettsider du besøker, hva du eventuelt bestiller, informasjon om posisjon og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling og informasjon vi mottar fra tilgjengelige tredjeparter (eksempelvis Facebook). Hvis du ikke har registrert en brukerkonto hos EBOK.NO/SPiD, vil vi kun lagre ip-adresser samt anonyme data for statistiske, dels om bruk av tjenestene og dels teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

2. Om EBOK.NO, SPiD og Schibsted Payment AS 

EBOK.NO er en nettbokhandel som selger ebøker og nedlastbare lydbøker som eies av VB Bok AS. For innlogging og betaling bruker vi tjenesten SPiD, som også betalingsløsninger for en rekke andre selskaper. Tjenesten SPiD leveres av Schibsted Payment AS.

3. Om Schibsteds personvernombud

Schibsted har utnevnt et eget personvernombud som oppgave å påse at all behandling av personopplysninger i virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, samt å drive opplæring internt i virksomheten om behandling av personopplysninger. Ordningen er initiert av Datatilsynet for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om ordningen på Datatilsynets nettsider. Personvernombudet er også en ressursperson for våre brukere – har du innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte ombudet på personvernombud@schibsted.no.

4. Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger. Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. EBOK.NO AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av EBOK.NO, mens Schibsted Payment AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av din SPiD-konto.

5. Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av brukerkonto hos SPiD/EBOK.NO og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter: a) Opplysninger du selv gir til oss Når du oppretter en brukerkonto hos EBOK.NO/SPiD og utfører aktiviteter som det å betale for en tjeneste, vil du oppgi data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt. Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten, slik at vi kan svare på dine spørsmål. Supporthenvendelser og tilbakemeldingsfunksjoner danner også grunnlaget for anonym statistikk som vi benytter til å forbedre tjenestene våre. b) Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene Når du er pålogget din EBOK.NO/SPiD-konto registrerer vi informasjon om aktiviteten din på tjenesten, herunder hvilke nettsider og produkter du ser på og hvordan du bruker tjenestene og app-ene våre. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

• Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, herunder operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon kan etter omstendighetene kobles opp mot din brukerkonto hos EBOK.NO/SPiD. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av våre tjenester til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på. • Informasjon om kjøp og bruk av tjenestene Når du besøker en nettside, gjennomfører et kjøp eller bruker EBOK.NO/SPiD registreres denne aktiviteten automatisk i våre datalogger. Vi bruker denne informasjonen blant annet til å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset ditt bruksmønster.

• Informasjon om posisjon Det kan hende at vi registrerer din geografiske posisjon ut i fra ip-adressen eller andre former for geolokalisering, eksempelvis når du bruker mobiltjenestene våre. Informasjonen kan blant annet brukes til å vise deg produkter, tjenester, annonser eller annet innhold som er særlig relevant for der du befinner deg, samt til å utarbeide statistikk.

• Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker blant annet informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker EBOK.NO. Det kan også hende at vi lagrer anonyme identifikatorer lokalt på din enhet hvis denne enheten ikke kan benytte informasjonskapsler (dette gjelder særlig mobile enheter). Se nedenfor i punkt 12 for mer informasjon om denne typen teknologi.

 

6. Hva brukes opplysningene til?

Vi behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle våre tjenester, herunder å tilpasse tjenestene etter brukernes antatte ønsker, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Vi ønsker å forstå markedstrendene gjennom statistikk og analyser som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene, tjenestene og produkttilbudene våre. Slike analyser kan gjøres av EBOK.NO selv, av Schibsted ASA, eller ved at vi gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk m.m.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester, eksempelvis raskere lasting av nettsider eller en mer effektiv betalingsprosess. Her vil vi blant annet kunne analysere informasjon om prosessen forut for kjøp av en tjeneste, i hvilken utstrekning betalingstransaksjonen gjennomføres, og informasjon om bruk av tjenesten etter fullført kjøp. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å gi yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.

Målrettet annonsering

Informasjonen vi har om deg og din bruk av våre tjenester gjør at vi kan gi deg relevante tilbud basert på dine antatte interesser, ønsker og eventuelle personalia du har oppgitt på SPiD-kontoen så som alder. Vi vil også kunne levere digitale annonsekampanjer tilpasset den enkelte bruker på tvers av Schibsteds ulike tjenester. Anbefalinger og brukertilpassede tjenester Vi ønsker å gi deg anbefalinger og tjenestetilpasninger basert på din brukeratferd på nett. Det kan for det første bli gitt anbefalinger om andre produkter og tjenester basert på det du har lest eller kjøpt (liknende eller beslektede produkter og tjenester). Vi kan også anbefale produkter og tjenester basert på hva andre brukere med liknende bruksmønster som deg har kjøpt. Siden vi må sammenligne din brukeradferd med andre er det nødvendig å benytte identifiserbare opplysninger. Opplysningene kan utleveres til andre for å gi deg tilsvarende tilbud og anbefalinger.

Sentral lagring

Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av EBOK.NO/SPiD, lagres i en sentral lagringsenhet for å kunne følge og forstå aktiviteten på tvers av selskapene i Schibsted Media Group.

Begrense misbruk av tjenestene

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av Schibsteds tjenester. Misbruk inkluderer blant annet opprettelse av falske profiler, «spamming», hets- og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer samt handlinger som er forbudt etter norsk lov.

7. Deling av informasjon

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group og tilknyttede selskaper for samme formål. Så langt det er mulig vil opplysningene bli utlevert i anonymisert form, men for enkelte formål er det nødvendig at mottaker får opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg som bruker. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Schibsteds tjenester, vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Opplysninger kan også bli utlevert til andre tredjeparter i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller. Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Vi vil likevel kunne benytte såkalte databehandlere som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15. Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til oss vil bli pålagt konfidensialitet, og har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.

8. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen).

9. Tilgang til og kontroll over bruken av dine personopplysninger

Du vil alltid ha mulighet til å ta kontakt med EBOK.NO for å få vite mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du vil korrigere eller oppdatere dine personopplysninger kan du endre dette på din SPiD-konto. På SPiD-kontoen kan du også endre grunnleggende innstillinger om hva slags informasjon som samles inn om deg som bruker. For ytterligere spørsmål ta kontakt med oss på hjelp@ebok.no eller gjennom chattefunksjonen vår. Vi vil så raskt som mulig behandle og besvare forespørsler fra deg og rette eller slette eventuelle ukorrekte opplysninger.

10. Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din SPiD-konto bruker vi også en ekstern tjeneste for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn. Ved bruk av SPiD vil Schibsted Payment AS sende data både til din egen enhet og identifikasjonstjenesten for å kunne gjenkjenne tidligere brukere av SPiD, samt få informasjon om eventuelt misbruk av andre tjenester via den aktuelle enheten. Informasjonen brukes til å forebygge uønsket aktivitet, og hjelper blant annet med å avsløre at andre forsøker å logge seg på din brukerkonto. Dersom vi identifiserer misbruk av tjenesten kan vi i noen tilfeller dele informasjon knyttet til din enhet og ip-adresse med identifikasjonstjenesten for å begrense muligheten for ytterligere misbruk fra enheten, men vi vil ikke dele identifiserbare opplysninger som personalia eller e-postadresser.

11. Særlig om barns personvern

EBOK.NO/SPiD ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt i punkt 9.

12. Bruk av informasjonskapsler (cookies), analyseverktøy og annen teknologi

Vi benytter oss av ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere , dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenesten og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med brukernes behov. a. Om analyseverktøy Vi benytter følgende analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan SPiD og tilknyttede Schibsted-tjenester blir brukt, herunder antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt og lignende: Mixpanel og Google analytics Verktøyene brukes for å forbedre og tilpasse tjenestene våre, for å forstå markedstrender og for å gjøre markedsføringen mer relevant for deg. Informasjonen kan inneholder identifiserbare personlige opplysninger i form av ip-adresser og noe profildata, men statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører anvendes normalt i såkalt i aggregert form. Dette vil si at statistikken i utgangspunktet ikke inneholder noen form for informasjon som kan knyttes direkte til enkeltpersoner, men IP-adresser kan likevel i enkelte tilfeller benyttes til å lage statistikk basert på geografiske kriterier. Brukere som ikke ønsker å være del av slike analyser kan benytte følgende lenker: https://mixpanel.com/optout/ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout b. Om informasjonskapsler En informasjonskapsel er en liten tekstfil som på flere måter hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapsler kan blant annet gjøre at du slipper å logge inn hver gang du kommer tilbake til ett av nettstedene våre. De gjør det også mulig å tilpasse et nettsted eller en annonse for bedre samsvar med dine interesser og preferanser. Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler: En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid. En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) du fjerner dem manuelt. Ved å benytte tjenesten, uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren, så samtykker du til at EBOK.NO og SPID kan benytte denne teknologien til formålene som nevnt ovenfor. Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i EBOK.NO/SPiD, kanskje også at tjenestene ikke fungerer som forutsatt. c. Andre relevante teknologier Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren

13. Iverksettelsesdato og revisjonsperiode for personvernerklæring:

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for EBOK.NO, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Hvis vi skulle oppdatere denne personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedet senest 14 dager før endringene iverksettes.

Iverksettelsesdatoen for denne personvernerklæringen er 1. november 2014.