Pedagogikk

Bare vis meg

Prosjekt på gang!

Barbro Djupvik, Marit Holm Hopperstad, Lise Hovik 195,-
Les mer
Wish Utdrag

Barn i barnehagen med stort læringspotensial

Linda Apalnes Gardar 186,-
Les mer
Wish Utdrag

101 måter å lese på

Kåre Kverndokken, Jannike Ohrem Bakke 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Strategisk skoleledelse

Jan Merok Paulsen, Mette Marit F. Jenssen, Mette Marit Forsmo Jenssen 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin

Elisabeth Hesjedal, Bjarte R. Furnes, Bjarte Furnes 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Veiledning for barnehagelærere

Nina Carson, Åsta Birkeland 299,-
Les mer
Wish

Pedagogisk grunnlagstenkning

Irene Haslund 349,-
Les mer
Wish

Demokratisk medborgerskap

Janicke Heldal 209,-
Les mer
Wish

Det digitale klasserommet

Ann Sørum Michaelsen 249,-
Les mer
Wish

Jeg er lærer!

Kirsten E. Thorsen, Hanne Christensen, Cecilie Dalland 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Språkspor

Ingvil Brügger Budal, Trude Bukve, Samuele Mascetti 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Linda Hye, Pål Roland, Morten Øgård 309,-
Les mer
Wish

Omsorg i barnehagen

Kristin Rydjord Tholin 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Tenk det!

Lisbet Karlsen 259,-
Les mer
Wish

Studer smartere

Vivian Kjelland 179,-
Les mer
Wish

Derfor er jeg her

Randi Etnan 279,-
Les mer
Wish

Kunst, kultur og kreativitet

Kari Bakke, Cathrine Jenssen, Aud Berggraf Sæbø 469,-
Les mer
Wish Utdrag

Læreres kollektive prosesser

Kåre Hauge 279,-
Les mer
Wish Utdrag

Praksisstudier i lærerutdanninga

Torunn Klemp, Vivi Lisbeth Nilssen, Vivi Nilssen 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser

Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug 285,-
Les mer
Wish

Innføring i pedagogisk forskningsmetode

Thor Arnfinn Kleven, Finn Hjardemaal 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Barna og programmene

Monica Seland, Turi Pålerud 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Dialog i fag- og yrkesopplæring

Elin Birkeland Markestad 239,-
Les mer
Wish

Leik i norskfaget

Magnhild Selås, Tone Helene Skattør 365,-
Les mer
Wish Utdrag

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland, Henriette Jæger 279,-
Les mer
Wish

Uten fasit

Øyvind Brandt 329,-
Les mer
Wish

Skriving på norsk som andrespråk

Anne Golden, Elisabeth Selj 379,-
Les mer
Wish

Inkluderende praksiser i skolen

Jorun Buli-Holmberg, Sven Nilsen 289,-
Les mer
Wish

Spesialpedagogikkens samfunnsmandat

Rune Sarromaa Hausstätter 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Samtaler i skolen

Mirjam Harkestad Olsen, Per Arneberg 279,-
Les mer
Wish