Språk og litteratur

Bare vis meg

101 måter å lese på

Kåre Kverndokken, Jannike Ohrem Bakke 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Språkspor

Ingvil Brügger Budal, Trude Bukve, Samuele Mascetti 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser

Else Jorun Karlsen, Ann Cathrin Gjevikhaug 285,-
Les mer
Wish

Det norske dialektlandskapet

Brit Mæhlum, Unn Røyneland 309,-
Les mer
Wish

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland, Henriette Jæger 279,-
Les mer
Wish

Å studere utvikling av andrespråk

Ann-Kristin Helland Gujord 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Skriving på norsk som andrespråk

Anne Golden, Elisabeth Selj 379,-
Les mer
Wish

Forskeren i forskningsprosessen

Cecilie Basberg Neumann, Iver B. Neumann 139,-
Les mer
Wish

Å studere litteratur

Christine Hamm 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Skolebiblioteket som læringsarena

Cathrine Bergan, Ingeborg Eidsvåg Fredwall 279,-
Les mer
Wish

Fjerntolking

Jessica Pedersen Belisle Hansen 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Skriv gode dokumenter i velferdstjenestene

Wenche Bjørnebekk, Kate Mevik 322,-
Les mer
Wish Utdrag

101 skrivegrep

Kåre Kverndokken, Jannike Ohrem Bakke 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Norsk som andrespråk

Edit Bugge, Cecilie Carlsen 279,-
Les mer
Wish

Bacheloroppgaven

Aage Rognsaa 279,-
Les mer
Wish Utdrag

Økokritisk håndbok

Sissel Furuseth, Reinhard Hennig 239,-
Les mer
Wish

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen 509,-
Les mer
Wish

Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen

Heidi Sandø, Iris Hansson Myran 167,-
Les mer
Wish Utdrag

Design med ord

Susanne Egset 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Krigsminner i samtidslitteraturen

Unni Langås 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier

Maximino J. Ruiz Rufino, Berit Grønn 299,-
Les mer
Wish

Å skrive akademisk

Solveig Østrem 229,-
Les mer
Wish

Skriv en fagbok!

Jan Storø 315,-
Les mer
Wish Utdrag

Tolking

Hilde M. Haualand, Anna-Lena Nilsson, Eli Raanes 595,-
Les mer
Wish

Språket som superkraft

Kristin Melum Eide 459,-
Les mer
Wish Utdrag

Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen

Guri Hauge Andresen 203,-
Les mer
Wish Utdrag

Stup i det! 1

Toril Kristin Sjo, Trine Rørhus 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Litteraturkanon i norskfaget

Torill Steinfeld, Bente Aamotsbakken, Mads Breckan Claudi 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Andrespråksdidaktikk

Marte Monsen, Gunhild Tveit Randen 249,-
Les mer
Wish

Språklig mangfold og læring

Vibeke Bjarnø, Mette Elisabeth Nergård, Finn Aarsæther 465,-
Les mer
Wish