Samfunnsvitenskap

Bare vis meg

Prosjekt på gang!

Barbro Djupvik, Marit Holm Hopperstad, Lise Hovik 195,-
Les mer
Wish Utdrag

Barn i barnehagen med stort læringspotensial

Linda Apalnes Gardar 186,-
Les mer
Wish Utdrag

Intervju som metode

Bengt Andersen, Joar Skrede 169,-
Les mer
Wish

Barnevernledelse for fremtiden

Torill Moe, Øyvind Kvello 425,-
Les mer
Wish Utdrag

101 måter å lese på

Kåre Kverndokken, Jannike Ohrem Bakke 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Politikk i urolige tider

Johannes Bergh, Atle H. Haugsgjerd 399,-
Les mer
Wish

Strategisk skoleledelse

Jan Merok Paulsen, Mette Marit F. Jenssen, Mette Marit Forsmo Jenssen 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Politipatruljen

Asle Makoto Sandvik, Per Bergsjø, Sigurd Meland 339,-
Les mer
Wish Utdrag

Kvalitative metoder

May-Len Skilbrei 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Mennesker og samfunn

Per Morten Schiefloe 595,-
Les mer
Wish Utdrag

Russisk politikk

Jørgen Holten Jørgensen, Geir Hønneland 365,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin

Elisabeth Hesjedal, Bjarte R. Furnes, Bjarte Furnes 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Tilknytning og barns utvikling

Lars Smith 365,-
Les mer
Wish Utdrag

Sjømakt

Bjørn Terjesen, Hans Jørgen Wiborg, Hans Jørgen B. Wiborg 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Veiledning for barnehagelærere

Nina Carson, Åsta Birkeland 299,-
Les mer
Wish

Pedagogisk grunnlagstenkning

Irene Haslund 349,-
Les mer
Wish

Demokratisk medborgerskap

Janicke Heldal 209,-
Les mer
Wish

Det digitale klasserommet

Ann Sørum Michaelsen 249,-
Les mer
Wish

Vitenskapsteori

Henrik Berg 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Homo sapiens alienus

Elling Ulvestad 259,-
Les mer
Wish Utdrag

Jeg er lærer!

Kirsten E. Thorsen, Hanne Christensen, Cecilie Dalland 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Sosiologisk analyse

Roger Hestholm, Ove Skarpenes 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Politikk og økonomi for statsvitere

Ole Bjørn Røste 469,- 411,-
Les mer
Wish

Etikk for beslutningstakere

Siri Granum Carson, Tom Skauge, Norunn Kosberg, Thomas Laudal 449,-
Les mer
Wish

Språkspor

Ingvil Brügger Budal, Trude Bukve, Samuele Mascetti 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT

Linda Hye, Pål Roland, Morten Øgård 309,-
Les mer
Wish

Omsorg i barnehagen

Kristin Rydjord Tholin 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Tenk det!

Lisbet Karlsen 259,-
Les mer
Wish

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas 179,-
Les mer
Wish Utdrag

En innføring i ADL

Hanne Tuntland 399,-
Les mer
Wish