Jus

Bare vis meg

Oversikt over arveretten

John Asland, Peter Lødrup 219,-
Les mer
Wish Utdrag

Permittering

Margrethe Meder, Kurt Weltzien 395,-
Les mer
Wish

Suverenitet

Terje Rasmussen 319,-
Les mer
Wish

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Norge, Atle Sønsteli Johansen 165,-
Les mer
Wish

Yrkesskade

Lars Olav Skårberg, Marianne Reusch 699,-
Les mer
Wish

Oppgjør av eiendomshandler

Erik Rosenvold 349,-
Les mer
Wish

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen 269,-
Les mer
Wish

Håndbok i konkursrett

Lotte Lundby Kristiansen, Ellen Tangen Eilerås 425,-
Les mer
Wish

Barnetrygdloven og kontantstøtteloven med kommentarer

Runar Narvland 375,-
Les mer
Wish

Håndbok i småkravprosess

Christina Jensen 355,-
Les mer
Wish

Jus og interessepolitikk

Åsmund Arup Seip 295,-
Les mer
Wish

Lærebok i straffeprosess

Aina Mee Ertzeid 552,-
Les mer
Wish Utdrag

Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap

Kristine Alteren Schwenke 685,-
Les mer
Wish

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg 1079,-
Les mer
Wish Utdrag

Din privatøkonomi

Ole Tellef Grundekjøn, Roy Kristensen 525,-
Les mer
Wish Utdrag

Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)

Atle Sønsteli Johansen 145,-
Les mer
Wish

Åpenhetsloven i praksis

Mads Karlsrud Haugse, Maria Stokseth Hurlen, Ole André Oftebro, Tonje Platou, Nils Kristian Lie 419,-
Les mer
Wish Utdrag

Frihet, forbrytelse og straff

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø, Jørn Jacobsen 849,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett

Dag Michalsen 549,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett og rettsanvendelse

Jens Edvin A. Skoghøy 599,-
Les mer
Wish

Opphavsrett for begynnere

Olav Torvund 479,-
Les mer
Wish Utdrag

Introduksjon til panteretten

Thor Falkanger 359,-
Les mer
Wish

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Lill Egeland, Thorgeir Hole, Ingrid Fladberg Brucker 265,-
Les mer
Wish

Trygderett i Høyesterett

Runar Narvland 325,-
Les mer
Wish

Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv

Jens Edvin A. Skoghøy 424,-
Les mer
Wish Utdrag

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup, John Asland 239,-
Les mer
Wish

Bedriftens personalhåndbok

Margrethe Meder, Kurt Weltzien 635,-
Les mer
Wish

Oppgavesamling i individuell arbeidsrett

Andreas Galtung, Anne Oline Haugen, Kjell Ove Ernes 379,-
Les mer
Wish

Tredjemannsproblemene

Hans Fredrik Marthinussen 419,-
Les mer
Wish