Jus

Bare vis meg

Tinglysing

Borgar Høgetveit Berg 1079,-
Les mer
Wish Utdrag

Din privatøkonomi

Ole Tellef Grundekjøn, Roy Kristensen 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Atle Sønsteli Johansen, Børre Pettersen 165,-
Les mer
Wish

Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act)

Atle Sønsteli Johansen 165,-
Les mer
Wish

Åpenhetsloven i praksis

Mads Karlsrud Haugse, Maria Stokseth Hurlen, Ole André Oftebro, Tonje Platou, Nils Kristian Lie 419,-
Les mer
Wish Utdrag

Frihet, forbrytelse og straff

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø, Jørn Jacobsen 849,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett

Dag Michalsen 549,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett og rettsanvendelse

Jens Edvin A. Skoghøy 599,-
Les mer
Wish

Opphavsrett for begynnere

Olav Torvund 479,-
Les mer
Wish Utdrag

Introduksjon til panteretten

Thor Falkanger 359,-
Les mer
Wish

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Lill Egeland, Thorgeir Hole, Ingrid Fladberg Brucker 249,-
Les mer
Wish

Trygderett i Høyesterett

Runar Narvland 365,-
Les mer
Wish

Rettighetsovergang og kolliderende rettserverv

Jens Edvin A. Skoghøy 424,-
Les mer
Wish Utdrag

Oversikt over arveretten

Peter Lødrup, John Asland 239,-
Les mer
Wish

Bedriftens personalhåndbok

Margrethe Meder, Kurt Weltzien 609,-
Les mer
Wish

Trygderett i et nøtteskall

Runar Narvland 395,-
Les mer
Wish

Oppgavesamling i individuell arbeidsrett

Andreas Galtung, Anne Oline Haugen, Kjell Ove Ernes 379,-
Les mer
Wish

Tredjemannsproblemene

Hans Fredrik Marthinussen 419,-
Les mer
Wish

Skatterett for eiendomsmeglere

Dag Sønsthagen 259,-
Les mer
Wish

Oversikt over erstatningsretten

Peter Lødrup, John Asland, Bjarte Askeland 229,-
Les mer
Wish

Påtalerett

Gert Johan Kjelby 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Faste eiendommers rettsforhold

Einar Mo 389,-
Les mer
Wish

Offentleglova

Jan Fridthjof Bernt, Olav Haugen Moen 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Lærebok i kulturminnerett

Michael Kahn 466,-
Les mer
Wish Utdrag

Ordlyd og resonnement

Eivind Kolflaath 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Skipssikkerhetsrett

Sigmund Simonsen 499,-
Les mer
Wish Utdrag

EØS-avtalens praktiske betydning

Christian Hambro 479,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva er rett

Hans Petter Graver 269,-
Les mer
Wish Utdrag

HMS i offentlig sektor

Solveig Osborg Ose, Hans Jacob Busch 335,-
Les mer
Wish

Overskuddsflytting

Gregar Berg-Rolness 525,-
Les mer
Wish