Jus

Bare vis meg

Sentrale emner i barneretten

Lena R.L. Bendiksen, Trude Haugli 539,-
Les mer
Wish

Påtalerett

Gert Johan Kjelby 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Faste eiendommers rettsforhold

Einar Mo 389,-
Les mer
Wish

Offentleglova

Jan Fridthjof Bernt, Olav Haugen Moen 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Ordlyd og resonnement

Eivind Kolflaath 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Skipssikkerhetsrett

Sigmund Simonsen 549,-
Les mer
Wish Utdrag

EØS-avtalens praktiske betydning

Christian Hambro 475,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva er rett

Hans Petter Graver 269,-
Les mer
Wish Utdrag

HMS i offentlig sektor

Solveig Osborg Ose, Hans Jacob Busch 315,-
Les mer
Wish

Overskuddsflytting

Gregar Berg-Rolness 485,-
Les mer
Wish

Fradragsrett for inngående merverdiavgift - tilknytningskravet

Anders Bernhard Mikelsen 489,-
Les mer
Wish

Sykefravær, HMS og inkludering

Solveig Osborg Ose 355,-
Les mer
Wish

Hovedverneombudet

Leif Johnsen 345,-
Les mer
Wish

Arbeidstid, skift og turnus - og helse

Jørund Hassel 305,-
Les mer
Wish

Eierskifte i landbruket

Ole Christen Hallesby, Ole Hallesby, Svein Aalling 349,-
Les mer
Wish Utdrag

Selskapsrett

Tore Bråthen 639,-
Les mer
Wish Utdrag

Kreditorvern

Sverre Magnus Bergslid Salvesen 909,-
Les mer
Wish

Helseretten

Anne Kjersti Befring 599,-
Les mer
Wish

Arveretten

Thomas Eeg 519,-
Les mer
Wish

Våre perifere domstoler

Eivind Smith 339,-
Les mer
Wish

Forvaltningsrett for politiet

Geir Heivoll, Steinar Fredriksen 349,-
Les mer
Wish

Eiendomsutvikling

Gunnar Leikvam, Nils Olsson 539,-
Les mer
Wish Utdrag

Eiendomsmeglerperspektiv på familie-, arve- og odelsretten

Einar Mo 199,-
Les mer
Wish

Interkommunalt samarbeid i Norge

Dag Ingvar Jacobsen 419,-
Les mer
Wish Utdrag

Regler for bilder, film og lydopptak i barnehagen

Øystein Stette 107,-
Les mer
Wish Utdrag

Rettskildelærens grunnlag

Svein Eng 399,-
Les mer
Wish

Rett praksis

Knut Bergo 529,-
Les mer
Wish Utdrag

Utbetaling og tilbakebetaling av trygdeytelser

Runar Narvland 295,-
Les mer
Wish