Prosessen mot Viggo Kristiansen 

prosessen mot viggo kristiansen

Skyldig eller uskyldig – kampen om sannheten gir et innblikk i hvem Kristiansen er

Det nærmer seg 21 år siden Baneheia-drapene, hvor de to unge jentene Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble voldtatt og drept i Kristiansand. Saken vakte sterke reaksjoner og rystet en hel nasjon. Et år senere, i 2001, ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen dømt i Baneheia-saken. Kristiansen har derimot hele veien hevdet han er uskyldig dømt, og har forsøkt å få saken gjenopptatt flere ganger.

I 2017 kom boken, Drapene i Baneheia, av gravejournalisten Bjørn Olav Jahr – en bok som skulle få mye oppmerksomhet i mediebildet og skape debatt. Boken ble senere grunnlaget for dokumentarserien Baneheia. Kampen om sannheten. Samme år søkte Viggo Kristiansen om å få gjenopptatt saken sin for sjuende gang. Gjenopptakelseskommisjonen hadde fortsatt tre år senere ikke tatt noen avgjørelse. 

31. mai kommer oppfølgerboken, Prosessen mot Viggo Kristiansen av Bjørn Olav Jahr. Boka tar historien videre og Jahr stiller spørsmål ved hvorfor saken ikke blir gjenopptatt, og ser nærmere på hvordan Baneheia-saken har blitt fremstilt i media. Jahr har besøkt Kristiansen mellom 30-40 ganger gjennom de tre siste årene. Kampen om sannheten gir også et innblikk i hvem Kristiansen er. 

«Jeg mener vi altfor sjeldent opplever kritisk søkelys mot medi enes utøvelse av sin makt. Denne delen av boken vil forhåpentligvis anspore til viktig mediedebatt.» - Bjørn Olav Jahr

Februar 2021 valgte flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne saken til Viggo Kristiansen – selv om deler av kommisjonen mener det foreligger flere bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Kristiansen er riktig. 

Om du forhåndsbestiller eboken nå dukker den automatisk opp i bokhyllen din på lanseringsdato – 31. mai.Prosessen mot Viggo Kristiansen

«Prosessen mot Viggo Kristiansen» av Bjørn Olav Jahr