Festen er over. En alvorsprat med deg som dri
Legg til i ønskeliste
Carl Aamodt (oversetter)

Festen er over. En alvorsprat med deg som drikker for mye. ebok

147,-
(0)
Jeg har som jobb å snakke med mennesker som drikker mye. Når jeg kommer i kontakt med dem, har de ofte kommet langt på alkohol- karriere. Ofte for langt. De fysisk og psykisk havarerte og evner ikke å løfte blikket å se hvilke muligheter som nnes for å kunne endre seg. Noen ganger kommer det inn yngre mennesker som ikke har kommet så langt på veien. Fortsatt er livet bare en fest hvor man ved en liten pause kan dundre utpå igjen. Innledningsvis har jeg en lagt inn et spørreskjema som heter AU…
147,-
Undertittel En alvorsprat med deg som drikker for mye.
Forfattere Carl Aamodt (oversetter)
Forlag Carl Aamodt
Lengde 121 sider
Sjangrer Politikk og samfunn, Fagbøker
Språk Bokmål
Format epub
DRM-beskyttelse Vannmerket
ISBN 9788269075700
Jeg har som jobb å snakke med mennesker som drikker mye. Når jeg kommer i kontakt med dem, har de ofte kommet langt på alkohol- karriere. Ofte for langt. De fysisk og psykisk havarerte og evner ikke å løfte blikket å se hvilke muligheter som nnes for å kunne endre seg. Noen ganger kommer det inn yngre mennesker som ikke har kommet så langt på veien. Fortsatt er livet bare en fest hvor man ved en liten pause kan dundre utpå igjen. Innledningsvis har jeg en lagt inn et spørreskjema som heter AUDIT. Det er et internasjonalt spørreskjema som er laget av Verdens Helseorganisasjon for å identi sere hvilke personer som er i faresonen for å få alkoholproblemer. Svar på dette. Skårer du seks eller under for kvinner og åtte eller under for menn, er du ikke i faresonen. Hold deg der. Skårer du over henholdsvis seks og åtte har du et større eller min- dre alkoholproblem og bør justere inntaket ned. Jo høyere AUDIT, jo større problem. Skårer du over tretten, er du i faresonen for å utvikle alkoholavhengighet. De siste 20 årene har jeg jobbet med avhengighet i mange fasetter. Alt fra sukkeravhengighet til heroinavhengighet. Fellesnevneren har ofte vært den samme. Mange har ikke vært klar over hvilken risiko de tar. Gjennom de årene jeg har jobbet med fagfeltet rus og avhengig- het, har jeg hatt et utall av laget undervisningopplegg og holdt et utall av foredrag for leg og lærd om temaet. Så hvem er denne boken til? Den er til dere som drikker mye, som lurer på om det kan være lurt å stoppe eller redusere, som mangler motivasjon og argumenter for å gjøre noe med det. Jeg håper du nner noe her du kan bruke som motivasjon. Denne boken handler kort og godt om hvilke konsekvenser det har for deg å drikke mye. Jeg forteller deg om hva det vil si å drikke for mye og hva som er å drikke lite. Du får lese om medisinske konsekvenser og hvilke syk- dommer og symptomer du får ved å bruke alkohol. Jeg kommer også inn på bilkjøring, arbeid og alkohol og bruk av sykemelding når du drikker. Mange tror at det er en menneskerett å ha mulighet til å kjøre bil. Det er det ikke. Jeg forsøker å fortelle deg hvorfor. Målgruppen for boka er personer som har et problematisk bruk av alkohol, men som ennå ikke har blitt avhengige. Du kan ikke bli avhengig av alkohol hvis du ikke på forhånd har hatt en lenger periode med risikofylt bruk av alkohol. Derfor er denne boken i første rekke til deg som drikker mye og ofte men som ennå ikke har mistet jobben, førerkort eller på an- nen måte mistet fotfeste i livet. Dette er ingen fagbok. Det er en bok som i stor grad er basert på mine erfaringer, i noen grad mine meninger og erfaringene til de jeg har jobbet sammen med de siste 25 årene. Jeg har derfor ingen henvisninger eller referanser. Dette mest fordi jeg ikke husker hvor jeg har ting fra og når det gjelder de tingene jeg skriver om er det liten uenighet om. De lar seg også enkelt sjekke i åpne og godt kjente kilder som snl.no, helsedirektoratet.no, fhi.no og snakkomrus.no. Dessuten er disse temaene ofte framme i media i forskjellige vinklinger. Det er en bok som har til hensikt å fortelle deg hvilken risiko du utsetter deg for hvis du drikker mye og ofte. Det er mitt ønske at du skal kunne nne noe her som kan inspirere deg til å gjøre noe med ditt alkoholforbruk. Jobber du med mennesker som drikker enten i form av selvhjelpsgrupper, frivillige grupper, pårøren- de til noen som drikker, venn eller arbeidskollega kan du bruke det som står her til ditt eget opplegg for de som du omgir deg med. Hvis du er lei av å være mye og ofte fyllesjuk, alltid være i litt dår- ligere form enn andre og aldri uthvilt. Stadig økende følelse av at du ikke henger helt med. Da er denne boka som skapt for deg. Du vil garantert nne ett eller ere poenger her som vil inspirere deg til å komme videre og ta tak i ting som kan gjøre livet ditt vesentlig bedre og kanskje også forklare hvorfor ting er som de er.