Karikaturer - Empirisk test av numerologi (eb
Legg til i ønskeliste
Terje Dønvold (forfatter)

Karikaturer - Empirisk test av numerologi (Karikaturer #1) ebok

749,-
(0)
Karikaturene 1-9 er rotverdier i algebraen tverrsummering på sirkelgruppen med alle heltall. Algebra kommer fra al-jebr og betyr gjenforening av bruddstykker. Personlighet er en integrering av ulike egenskaper og rotverdiene karikerer din personlighet. Numerologi sier at alt er tall – og dermed skal personer kunne beskrives ved navneverdier og fødselsdato. Boken er verdens første empiriske test av den flere tusen år gamle pseudovitenskapelige metoden. Den testes på de fem høyst ulike gruppene N…
Ebok 749,-
Undertittel Med følger for statistikk, matematikk, fysikk, lingvistikk, biologi, psykologi og teologi
Forfattere Terje Dønvold (forfatter)
Forlag t forlag
Lengde 197 sider
Sjangrer Naturvitenskap og teknikk, Psykologi og pedagogikk, Fagbøker
Serie Karikaturer
Nummer i serie 1
Språk Bokmål
Format pdf
DRM-beskyttelse Ingen
ISBN 9788299987

Andre har også kjøpt

Karikaturene 1-9 er rotverdier i algebraen tverrsummering på sirkelgruppen med alle heltall. Algebra kommer fra al-jebr og betyr gjenforening av bruddstykker. Personlighet er en integrering av ulike egenskaper og rotverdiene karikerer din personlighet. Numerologi sier at alt er tall – og dermed skal personer kunne beskrives ved navneverdier og fødselsdato. Boken er verdens første empiriske test av den flere tusen år gamle pseudovitenskapelige metoden. Den testes på de fem høyst ulike gruppene Nobelprisvinnere i fysikk og litteratur, terrorister, verdens rikeste og paver. Testen viser sterkt statistisk signifikant over- og underrepresentasjon av tallene 1-9 mellom gruppene. I tillegg stemmer de typiske numerologiske egenskapene for overrepresenterte tall overens med utmerkelsene som kjennetegner hver gruppe. Resultatet undersøkes så for fødselsdagen til befolkningen i Norge og Danmark, samt et utvalg med 480.000 amerikanere. Undersøkelsen bekrefter delresultatet om at det fødes flest personer på dager 1-31 i måneden med lavest tverrsum (f.eks. dag 19 har tverrsum 1+9=10=1+0=1) - og færrest på dager med høyest tverrsum. Denne skjevdelingen stemmer med Benfords lov («førstesiffer-loven») for naturlige prosesser, men ikke med den vanlige antagelsen om at fødsler er likt fordelt. Benfords lov er relativt lite utredet og boken gir også svar på det generelle, men manglende prinsippet for loven. Dette resulterer i en ny lov kalt Alle-siffer loven. At Benfords lov gjelder for fødselsdager, impliserer i seg selv at tallene som et minimum har egenskaper relatert til hverandre. Når så testen viser egenskaper i samsvar med testgruppenes utmerkelser, samt signifikante egenskaper for særlig tverrsum 9 også i partikkelfysikk, genekspresjon og protein folding – er konklusjonen at numerologi virker. Dette forklares ved å studere nærmere egenskapene til tverrsum som algebraisk statistikk. Tverrsum som kvantemekanisk statistikk gir en enkel og kraftig modell for partikkelreaksjoner, CP-overtredelse og «Teori for alt». Den beskriver gravitoner, dubletter og tripletter, samt predikerer et nytt boson. Tverrsumsmodellens kjernereaksjoner for gravitoner og bosoner stemmer med Standardmodellen. Hva som helt essensielt gjør at Lie-algebraen E9 blir uendelig, er heretter ikke ukjent. Om strenger i strengteorien har numerologiens 1-9 som sine karikaturer, kan tverrsumsmodellen (basert på Cabbibo-vinkelen) være nyttig og boken ha gitt de første eksperimenter for strengteoriens forsøk på «Theory of Everything». En nevrobiologisk modell med kvasipartikkelen fonon og «second wave» gis som forslag til hvordan menneskers sinnelag kan påvirkes av heltallig resonant lyd. Boken avslutter velklingende med indisk musikkteori, matematikk fra oldtiden og Gurdjieffs Enneagram hvor også de trigonale tallene 3, 6 og 9 står sentralt. Sistnevnte med Loven om 3 og Loven om 7, gjenfinnes i «enhetstriangelet» til de kjernefysiske Wolfenstein parametrene. Loven om 3 med de trigonale tallene 3, 6 og 9, gjenfinnes konsekvent som tverrsum og løsningspunkter for alle store matematiske oppgaver i oldtiden. Boken er på 197 sider i A4 format. INNHOLD 1. Innledning 15 2. Bakgrunnen til numerologi 16 3. Utforming av test 17 4. Deskriptiv statistikk 20 5. Test for rang 27 6. Tosidig binomisk haletest 32 7. Vurdering av mulige feilkilder og eventuelle årsaker til falsk signifikans 42 8. Prima facie - "in sample" test av Al-Qaida 109 9. Mulige implikasjoner av testresultatet for andre fagfelt 113 10. Etterord 188 Utdrag fra boken med omtale her: http://tidsskriftet.no/article/3238349/ Boken debatteres på SKEPSIS Norge sin Facebook-side: https://www.facebook.com/pages/Skepsis-Norge/147996495260421