Last update: September 29, 2021

Brukervilkår for Schibsted-konto

Introduksjon

Disse brukervilkårene (“Vilkår for bruk”) styrer din bruk (“Du” eller “Brukeren”) av Schibsted Norge AS’ (“Schibsted”) innloggingssystem Schibsted-konto (“Schibsted-konto”). Schibsted er en internasjonal familie av digitale merkevarer for forbrukere, med skandinaviske mediehus i verdensklasse, ledende markedsplasser og digitale tjenester som styrker og støtter forbrukere (“Tjenesten(e)”). Hver dag samhandler millioner av mennesker med Schibsteds selskaper. Les mer her om Schibsted og de ulike merkevarene og tjenestene.

For å få full tilgang til Schibsteds tjenester må du opprette en Schibsted-konto. Schibsted-kontoen gir deg en enkel og sikker pålogging til flere tjenester, og hjelper deg å administrere dine data på ett sted. Schibsted-kontoen gir deg også mulighet til å betale for noen av tjenestene. Vær oppmerksom på at spesielle vilkår gjelder for de fleste tjenestene. Disse tjenestespesifikke vilkårene regulerer de juridiske og kommersielle vilkårene for din bruk av den aktuelle tjenesten. Skulle det være forskjell mellom disse brukervilkårene og de spesielle vilkårene for en tjeneste, er det de spesielle vilkårene for tjenesten som gjelder. Vi oppfordrer deg til å lese disse brukervilkårene nøye. Brukervilkårene kan oppdateres fra tid til annen uten varsel. Vi vil imidlertid gi deg beskjed og be om samtykke fra deg når vi gjør betydelige endringer i brukervilkårene.

Schibsted-konto

Registrering av konto

Du må opprette en Schibsted-konto for å få tilgang til de tjenestene som krever pålogging. All informasjon du oppgir når du registrerer deg, må være korrekt, og du er personlig ansvarlig for å holde den oppdatert. Du kan når som helst endre den registrerte informasjonen på profilsidene til din Schibsted-konto. Kun fysiske personer som har fylt 15 år kan opprette en Schibsted-konto. Andre regler og begrensninger, som høyere aldersgrense, kan gjelde for enkelte tjenester. Når du oppretter Schibsted-kontoen din, må du oppgi e-postadressen eller telefonnummeret ditt. For enkelte tjenester oppfordres du også til å oppgi annen informasjon som navn, brukernavn, alder, kjønn og adresse (“personopplysningene” dine). Senere kan informasjon som du personlig oppgir mens du bruker en tjeneste, automatisk legges til denne informasjonen . Når du bruker en tjeneste mens du er logget inn på Schibsted-kontoen din, får tjenesteleverandøren tilgang til informasjonen du oppga da du registrerte din Schibsted-konto. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og andre persondata under Personvern nedenfor.

Logge inn med Schibsted-konto

Med Schibsted-kontoen vil du bli husket og tilbudt raskere, passordløs pålogging på andre tjenester som bruker Schibsted-konto. Hvis du ikke vil at dette skal skje, kan du krysse av for at du ikke vil bli husket (“husk meg”) med Schibsted-kontoen din når du bytter mellom tjenester. Hvis du har registrert deg som kunde, medlem eller på annet vis har påtatt deg forpliktelser knyttet til en tjeneste før du logger inn på tjenesten med Schibsted-kontoen din for første gang, blir dine tidligere kontoinnstillinger og -innhold en integrert del av Schibsted-kontoen din.

Påloggingsinformasjonen din

Schibsted-kontoen din er personlig, og du har eneansvaret for all aktivitet som skjer gjennom din Schibsted-konto. Hvis noen får tilgang til påloggingsinformasjonen din, kan de bruke den til å bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Derfor er det viktig at du oppbevarer påloggingsinformasjonen din trygt, slik at den ikke faller i gale hender. Hvis du vet, eller har mistanke om, at noen andre har tilgang til påloggingsinformasjonen din, må du umiddelbart endre påloggingsinformasjonen på profilsidene til din Schibsted-konto. Du er personlig ansvarlig for å logge av Schibsted-kontoen din og passe på at du ikke forlater datamaskinen din, telefonen eller andre enheter uten tilsyn mens du er logget på.

Avslutt din Schibsted-konto

Du kan avslutte Schibsted-kontoen din når som helst. Du må imidlertid være oppmerksom på at bruken av tjenestene eller deler av tjenestene kan kreve at du har en aktiv Schibsted-konto. Dette innebærer at du ikke lenger får tilgang til de tjenestene eller delene av tjenestene hvis du avslutter Schibsted-kontoen din. Hvis du har et aktivt abonnement med en tjeneste som bruker Schibsted-konto, må du stoppe dette før du kan avslutte Schibsted-kontoen din.

Bruk av din Schibsted-konto

Lovlig bruk

Du er ansvarlig for å passe på at all bruken av Schibsted-kontoen din og tjenestene gjøres i henhold til disse brukervilkårene, de spesielle vilkårene for de relevante tjenestene, samt ellers gjeldende lover og regler.

Brudd på disse brukervilkårene

Hvis du har opptrådt i strid med disse brukervilkårene eller de spesielle vilkårene for en tjeneste, eller hvis Schibsted har rimelig grunn til å tro at slikt brudd har funnet eller vil finne sted, kan Schibsted midlertidig eller permanent stenge eller blokkere tilgangen til din Schibsted-konto med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel.

Tilgjengelighet

Schibsted-kontoen din kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig som følge av systemvedlikehold eller andre årsaker. Vi vil så snart som mulig gi deg informasjon om begrenset tilgjengelighet. Schibsted kan imidlertid ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for konsekvenser eller skade som oppstår som følge av at du ikke kan bruke din Schibsted-konto på tiltenkt måte.

Personvern

For å kunne tilby deg Schibsted-konto, vil Schibsted innhente og behandle personopplysningene dine til administrasjonsformål. Du finner mer informasjon om hvordan Schibsted behandler og beskytter personopplysningene dine og andre persondata når du bruker tjenestene, i vår Personvernerklæring.

Immaterielle rettigheter

Schibsted innehar de immaterielle rettighetene til tekst, bilder, design og andre materialer og annen informasjon som gjøres tilgjengelig for deg gjennom din bruk av din Schibsted-konto, samt den underliggende programkoden for din Schibsted-konto. Slikt materiale og informasjon kan ikke brukes på andre måter enn innenfor omfanget av normal bruk av Schibsted-kontoen din.

Endringer av Schibsteds tilbud

Schibsted kan, når som helst og uten forhåndsvarsel, avslutte Schibsted-kontoen eller erstatte Schibsted-kontoen med en annen innloggingsløsning. I så fall reserverer Schibsted seg retten til å avslutte Schibsted-kontoen din, men først etter at du mottar informasjon om en slik avslutting. Denne informasjonen sendes til den registrerte e-postadressen din.

Overdragelse

Du samtykker med dette til at avtalen du har inngått med Schibsted ved å samtykke til disse brukervilkårene kan, uten ditt samtykke, overdras til et annet selskap som helt eller delvis, direkte eller indirekte, eies av, eller er mor- eller søsterselskap til Schibsted Norge AS, eller til en tredjepart i forbindelse med salg av hele eller deler av virksomheten som også inkluderer din Schibsted-konto.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse brukervilkårene og din bruk av din Schibsted-konto er underlagt norsk rett. Tvister relatert til disse brukervilkårene skal avgjøres av alminnelig norske domstoler med Oslo tingrett i første instans. Du kan også bringe tvisten inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Schibsted.

Slik kan du kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til disse brukervilkårene, kan du kontakte kundeservice i tjenesten du prøver å få tilgang til med Schibsted-kontoen din.

VILKÅR FOR KJØP PÅ EBOK.NO

INNLEDNING

Disse vilkårene regulerer kjøp på EBOK.NO.

EBOK.NO er en norsk bokhandel på nett hvor du kan kjøpe digitale og nedlastbare bøker (ebøker og nedlastbare lydbøker) og annet innhold som til enhver tid er tilgjengelig. EBOK.NO AS med organisasjonsnummer 927084449 er et datterselskap av Akademika AS (tidligere VB bok AS). Fra tid til annen vil vi oppdatere vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt.

BESTILLING PÅ EBOK.NO

Du kan foreta kjøp fra EBOK.NO på vår nettside EBOK.NO.

Du må ha en SPiD-konto for å gjennomføre kjøp på EBOK.NO. Dersom du allerede har opprettet en SPiD-konto bruker du samme innloggingsinformasjon ved innlogging på EBOK.NO.

BETALING OG LEVERING

Alle priser oppgis i tilknytning til det enkelte produktet. Totalpris for bestillingen oppgis før du bekrefter kjøpet og går videre til betaling. Det påløper ingen leveringstillegg eller andre tillegg. Kjøpet ditt er tilgjengelig kort tid etter at betalingen er gjennomført og vises som en bok i din bokhylle.

ANGRERETT OG REKLAMASJON

Når du kjøper en ebok eller en nedlastbar lydbok får du tilgang til boken umiddelbart. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettlovens § 22 bokstav n. Her kan du lese hva Forbrukerrådet skriver om angrerett på blant annet nedlastbare produkter: https://storage02.forbrukerradet.no/media/2015/09/veileder-angrerett-2017.pdf

Dersom det er noe galt med boken vil vi naturligvis ordne dette ved å gi deg en ny nedlastingslenke eller kreditere kjøpet. Ved feil ber vi deg ta kontakt med oss på kundeservice raskest mulig slik at vi kan ordne opp.

RETTIGHETER

Ebøker og nedlastbare lydbøker som du har kjøpt på EBOK.NO er dine, men for å unngå ulovlig spredning av bøkene har rettighetshaverne lagt inn enten et digitalt vannmerke eller tekniske begrensinger som innebærer at den enkelte boken bare kan kopieres på et nærmere bestemt antall enheter eller i en nærmere bestemt mengde.

BESTILLING AV ABONNEMENT EBOK PREMIUM SÆRSKILTE VILKÅR

Følgende medlemsvilkår gjelder når du påbegynner ditt abonnement av EBOK Premium.

Abonnementet

Som abonnent av EBOK Premium har du tilgang til bøker tilgjengelig på EBOK Premium så lenge ditt abonnement er aktivt.

For oppsigelse av abonnementet, gå til EBOK.NO og logg inn. Gå deretter til Konto, klikk på og velg Abonnementer. Husk at oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

Priser og betaling

Abonnementet betales månedlig og forskuddsvis, og varer inntil du velger å avslutte abonnementet. Betaling skjer via kreditt/debetkort/Vipps. Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale.

Angrerett

I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos EBOK.NO. Angreretten anses som ugyldig så snart abonnenten påbegynner en bok fra EBOK Premium. Det er alltid mulig å høre utdrag fra en ebok eller nedlastbar lydbok før abonnementet opprettes.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at EBOK.NO kan behandle dine personopplysninger i tråd med følgende retningslinjer og vår personvernpolicy. Hvis du ønsker å endre personvernsinnstillingene dine, kan dette gjøres på dine kontosider i SPiD.

Informasjon som lagres

Vi henter opplysninger du har oppgitt om deg selv i profilen på din SPiD-konto. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra cookies og lignende teknologier, SPiD-tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører. Formålet med lagringen

Vi behandler opplysningene for å gjennomføre avtalen med deg, forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, få større kunnskap om den enkelte bruker slik at vi kan gi anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster, og analysere og forstå markedstrendene.

Opplysningene nevnt ovenfor vil kunne bli utlevert til andre selskaper i Schibsted Media Group og tilknyttede selskaper for tilsvarende formål. Opplysninger kan videre bli utlevert til underleverandører som utfører oppdrag for oss (såkalte databehandlere - disse underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til egne formål). Opplysningene kan også bli utlevert til andre tredjepart i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller. Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere tjenester du har bestilt og fremdeles ønsker levert.

Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

Behandlingsansvarlig

EBOK.NO er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av ovennevnte, mens Schibsted Payment AS er behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til bruk av din SPiD-konto (personalia, pålogginger og kjøp). Dersom du har spørsmål eller vi har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte, kan du kontakte oss på epost. Du kan også foreta endringer direkte i din SPiD brukerprofil. Den finner du ved å logge deg inn på dine kontosider i SPiD. Du kan også kontakte Schibsteds personvernombud på personvernombud@schibsted.no for avklaringer som gjelder SPiD.

MARKEDSFØRING

EBOK.NO vil sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og EBOK.NO. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet kan du gi beskjed til oss om dette direkte til kundeservice, eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar. Du vil i tillegg få mulighet til å samtykke til å motta markedsføring fra EBOK.NO som ikke nødvendigvis er basert på kundeforholdet. Også slike samtykker kan trekkes tilbake når som helst.

EBOK.NO kan se hvilke bøker du har kjøpt, om du har lest dem, eventuelt ikke lest dem osv. Basert på slik informasjon vil vi komme til å henvende oss til deg med nye anbefalinger, oppfordringer til å gi vurdering av boken osv.

LESERVURDERINGER

Du kan skrive leservurderinger av alle bøkene på EBOK.NO. Leservurderingene kan leses av andre, også de som ikke er innlogget på EBOK.NO. EBOK.NO har rett til å slette leservurderinger eller annet brukergenerert innhold som EBOK.NO mener kan oppfattes som injurierende eller falske. Utover det, modererer ikke EBOK.NO brukergenerert innhold. Målet er at leservurderingene skal bidra til veiledning for kundene våre, men på en slik måte at det opprettholdes en god tone. EBOK.NO kan benytte leservurderinger i sin markedsføring av EBOK.NO og de enkelte utgivelsene, men vil i så fall anonymisere de enkelte vurderingene slik at de ikke kan knyttes til noen enkeltperson.

EBOK.NO samler inn brukeromtalene på en nøytral måte uten å påvirke innholdet. Når det er registrert tre eller flere stjerne-vurderinger, genereres et gjennomsnitt av disse. Det gis ingen belønning eller kompensasjon.

REDAKSJONELL OMTALE

Redaksjonell omtale av bøker på EBOK.NO fremkommer under produktpresentasjonen, som er tydelig adskilt fra leservurderingene.

TEKNISKE KRAV

For å få tilgang til innhold med slike tekniske begrensninger som beskrevet i punkt 6 (teknisk DRM) må du laste ned en Adobe ID. Ved å registrere deg på EBOK.NO får du automatisk opprettet slik Adobe ID.

Kjøp og lesning av ebøker, nedlastbare lydbøker og andre digitale produkter kjøpt på EBOK.NO forutsetter at du har tilgang til utstyr som for eksempel datamaskin med internettilgang, smarttelefon eller lesebrett. Vi anbefaler at nedlastbare lydbøker alltid lastes ned når du er koblet til trådløst internett, siden datatrafikk kan medføre ekstra kostnader. På nettsidene våre vil du alltid finne oppdatert informasjon om bøkene kan lese på Kindle eller ikke. Bruken av produktene kan kreve at du fra tid til annen oppdaterer operativsystem, nettleser eller apper. Gjennom å akseptere kjøpsvilkårene, godtar du også at det er ditt eget ansvar å sørge for å følge systemkravene som er nødvendige for å bruke EBOK.NO.

SPØRSMÅL?

Har du flere spørsmål, kan du lese mer på nettsidene våre. Du er også velkommen til å kontakte oss på hjelp@ebok.no, hvor alle henvendelser blir besvart fortløpende.