Alle med - håndbok (ebok) av Inger Kristine Løge
Legg til i ønskeliste
Inger Kristine Løge (forfatter), Karina Leidland (forfatter), Mette Ruby Mellegaard (forfatter), Aud Harriet Sleveland Olsen (forfatter), Torill Waldeland (forfatter)

Alle med (Alle med) ebok

380,-
Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED - sirkelen er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring av foreldresamtalene, og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper. ALLE MED er: utarbeidet med utgangspu…
Ebok 380,-

Andre har også kjøpt

Undertittel håndbok
Forfattere Inger Kristine Løge (forfatter), Karina Leidland (forfatter), Mette Ruby Mellegaard (forfatter), Aud Harriet Sleveland Olsen (forfatter), Torill Waldeland (forfatter)
Utgitt 21 april 2020
Lengde 66 sider
Sjanger Fagbøker, Pedagogikk, Samfunnsvitenskap
Serie Alle med
Språk Bokmål
Format pdf
DRM-beskyttelse Vannmerket
ISBN 9788283600438
Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED - sirkelen er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring av foreldresamtalene, og for et eventuelt samarbeid med andre faggrupper. ALLE MED er: utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer. et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen. et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram. et skjema som følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et helhetlig bilde av barnets mestring. hjelp i det pedagogiske planleggingsarbeidet. et hjelpemiddel til foreldresamtaler. en forenkling av barnehagens observasjonsarbeid i forhold til barns utvikling. en hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspill med barnet. ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå: Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling. Obervasjonsmateriellet består av et skjema og en håndbok. Håndboka er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet. ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er.