Mån såvmim badth moehtege vielkebe - Poesi. Åarelsamien / Sørsamisk (ebok) av Helga  West
Legg til i ønskeliste
Helga West (forfatter)

Mån såvmim badth moehtege vielkebe ebok

129,-
«Daate lea ellies soptsese hïeje-biejjien raejeste juakadimmien raajan. Jueriejgujmie, mah joe hïejen åvtelen provresem eelpehtieh. Ammes, ovnohkens domtesigujmie gosse geelline jeatja kultuvreste pruvrie. Laehpeme jïjtjeidentiteetine maam dle vihth gaavna. Leajroes asvine, gåessie daajra, gaajhke jïs miste sjïdteme». Inger-Mari Aikio.
Ebok 129,-

Andre har også kjøpt

Undertittel Poesi. Åarelsamien / Sørsamisk
Forfattere Helga West (forfatter), Johan Sandberg McGuinne (oversetter)
Sjanger Lyrikk og dramatikk, Skjønnlitteratur
Språk Southern Sami
Format epub
DRM-beskyttelse Vannmerket
ISBN 9788282634267
«Daate lea ellies soptsese hïeje-biejjien raejeste juakadimmien raajan. Jueriejgujmie, mah joe hïejen åvtelen provresem eelpehtieh. Ammes, ovnohkens domtesigujmie gosse geelline jeatja kultuvreste pruvrie. Laehpeme jïjtjeidentiteetine maam dle vihth gaavna. Leajroes asvine, gåessie daajra, gaajhke jïs miste sjïdteme». Inger-Mari Aikio.