Mini Shrinivasan

Bare vis meg

Jeg kan klatre

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan hjelpe

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting Farsi-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I can make things

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan hjelpe Engelsk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I can help

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Thai-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Kinesisk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting Engelsk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg er ikke redd Engelsk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Farsi-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Spansk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I can climb

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting Thai-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Engelsk-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Tamil-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre Hindi-norsk

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish