Mini Shrinivasan

Bare vis meg

Jeg kan klatre

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan hjelpe

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg er ikke redd

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting

Ukjent, Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I can make things

Ukjent, Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan hjelpe = I can help

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan lage ting = I can make things

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I can help

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg er ikke redd = I am not afraid

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg er ikke redd

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

I am not afraid!

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

I can climb!

Mini Shrinivasan 49,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre = ¡Yo puedo escalar!

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg er ikke redd = Nie boję się

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre = I can climb

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish

Jeg kan klatre

Mini Shrinivasan 69,-
Les mer
Wish