Unipub forlag

Bare vis meg

Anvendt musikkestetikk

Per Dahl 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Makt og viten

Espen Schaanning 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Uekteskap

Pål Vegard Hagesæther 189,- 179,-
Les mer
Wish

Verdirealisering - til det gode?

Ivar Asheim 189,- 143,-
Les mer
Wish

Veiskiller i nordisk musikk

Nils E. Bjerkestrand 309,-
Les mer
Wish

Den illegale spriten

Per Ole Johansen 189,- 179,-
Les mer
Wish

Medlidenhet og melodrama

Christine Hamm 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Masker og motstand

Hans W. Kristiansen 189,- 179,-
Les mer
Wish

Demokratiet før og nå

Anders Ravik Jupskås, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, Andreas Snildal 219,- 192,-
Les mer
Wish

Bevissthet og fysisk virkelighet

Ståle Gundersen 189,- 179,-
Les mer
Wish

Vekstøkonomi

Finn Fuglestad 389,- 272,-
Les mer
Wish

Åse Røthing 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Et nesten historisk preg

Gro Bjørnerud Mo 299,- 262,-
Les mer
Wish Utdrag

Musikk og bevegelse

Alexander Refsum Jensenius 299,- 209,-
Les mer
Wish

Kronisk

Anna Tostrup Worsley 299,-
Les mer
Wish

Poetikk og livstolkning i Christian Matras' lyrikk

Anne-Kari Skarðhamar, Anne-Kari Skardhamar 189,- 179,-
Les mer
Wish

Nettverksformelen

Terje Rasmussen 419,- 367,-
Les mer
Wish

Fra Debussys fødsel til Schönbergs død

Nils E. Bjerkestrand 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Periferi og sentrum

Anne-Kari Skarðhamar, Anne-Kari Skardhamar 189,- 179,-
Les mer
Wish

Lærer og menneske

Sturla Sagberg 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Dialog

Unni Langås 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Kampen om kateteret

Asbjørn Birkemo 189,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag

Mange veier til historien

Jan Eivind Myhre 335,- 294,-
Les mer
Wish Utdrag

Non-conceptual aspects of experience

Hallvard J. Fossheim, Hallvard Fossheim, Tarjei Mandt Larsen, John Richard Sageng 185,- 179,-
Les mer
Wish Utdrag