Aslak Syse

Bare vis meg

Velferdsrett II

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland 463,- 411,-
Les mer
Wish Utdrag

Velferdsrett I

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland 559,- 500,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse 649,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykisk helsevernloven

Aslak Syse 552,- 500,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasientrettighetsloven

Aslak Syse, Aslak Syse 399,- 350,-
Les mer
Wish Utdrag

Sentrale helserettslige emner

Morten Kjelland, Aslak Syse, Anne Kjersti Befring 392,- 350,-
Les mer
Wish Utdrag