Aslak Syse

Bare vis meg

Velferdsrett I

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland 355,-
Les mer
Wish Utdrag

Velferdsrett II

Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland 385,- 341,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse 529,-
Les mer
Wish Utdrag

Sentrale helserettslige emner

Morten Kjelland, Aslak Syse, Anne Kjersti Befring 325,- 285,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasientrettighetsloven

Aslak Syse, Aslak Syse 335,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykisk helsevernloven

Aslak Syse 459,-
Les mer
Wish Utdrag