Gyldendal akademisk

Bare vis meg

Statistikk for helse- og sosialfagene

Arild Bjørndal, Dag Hofoss 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Rådgivning

Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler 579,-
Les mer
Wish Utdrag

Vi må snakke sammen!

Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli 319,-
Les mer
Wish Utdrag

La stå!

Ray Svanberg, Hans Petter Wille 609,-
Les mer
Wish Utdrag

Det omsorgsfulle mennesket

Hilde Eileen Nafstad 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Vurdering, prinsipper og praksis

Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen, Kari Smith 579,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva skjer med partiene?

Knut Heidar, Jo Saglie 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Førstereisen

Kari Smith, Marit Ulvik, Ingrid Helleve 499,-
Les mer
Wish Utdrag

Perspektiver på jordskifte

Øyvind Ravna 579,-
Les mer
Wish Utdrag

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth 1139,-
Les mer
Wish Utdrag

Nettjournalistikk

Jan Thoresen 329,-
Les mer
Wish Utdrag

Tildeling av offentlige kontrakter

Kristian Jåtog Trygstad 779,-
Les mer
Wish Utdrag

Miljøsosiologi

Rolf Lidskog, Göran Sundqvist 329,-
Les mer
Wish Utdrag

Sett og forstått

Karl Elling Ellingsen, Karl Jacobsen, Kari Nicolaysen 489,-
Les mer
Wish Utdrag

Komplementær og alternativ behandling

Berit Johannessen 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse 869,-
Les mer
Wish Utdrag

Manual for mentaliseringsbasert terapi (MBT) og MBT vurderingsskala

Sigmund Karterud, Anthony W. Bateman, Anthony Bateman 429,-
Les mer
Wish

Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD)

Harald Martinsen, Sylvi Storvik, Ellen Kleven, Terje Nærland, Katrine B. Hildebrand, Kathrin Olsen 529,-
Les mer
Wish

Game over!

Marianne Hansen, Randi Skjerve 319,-
Les mer
Wish Utdrag

Mat, menneske og evolusjon

Iver Mysterud 289,-
Les mer
Wish Utdrag

Små og store data

Pål Nisja-Wilhelmsen 339,-
Les mer
Wish

Tilpasset opplæring

Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen 509,-
Les mer
Wish Utdrag

Kunnskapssamfunnet

Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen, Geir Sæhle 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Klasseledelse

Terje Ogden 499,-
Les mer
Wish Utdrag

Den femte grunnleggende ferdighet

Asgjerd Vea Karlsen, Tor Arne Wølner 329,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett i havn

Trine-Lise Wilhelmsen 639,-
Les mer
Wish Utdrag

Globale penger

Arne Jon Isachsen, Geir Bjønnes Høidal 319,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialpedagogiske arbeidsmåter

Jorun Buli Holmberg, Solveig-Alma Halaas Lyster 309,-
Les mer
Wish Utdrag