Gyldendal akademisk

Bare vis meg

Sosial utvikling i førskolealderen

Harald Martinsen, Terje Nærland 349,- 306,-
Les mer
Wish Utdrag

Etikk, disiplin og dannelse

Elisabeth Hagemann 189,- 166,-
Les mer
Wish Utdrag

Sett og forstått

Karl Elling Ellingsen, Karl Jacobsen, Kari Nicolaysen 379,- 332,-
Les mer
Wish Utdrag

Entreprenørskap i utdanning og opplæring

Kjell Skogen 299,- 262,-
Les mer
Wish Utdrag

La stå!

Ray Svanberg, Hans Petter Wille 389,- 341,-
Les mer
Wish Utdrag

Terapi

Elisabeth Arnet 239,- 210,-
Les mer
Wish Utdrag

Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov

Emilie Kinge 259,- 227,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva er sykdom?

Bjørn Hofmann 219,- 192,-
Les mer
Wish Utdrag

Det norske samfunn

Ivar Frønes, Lise Kjølsrød 259,- 227,-
Les mer
Wish Utdrag

Statistikk for helse- og sosialfagene

Arild Bjørndal, Dag Hofoss 269,- 236,-
Les mer
Wish Utdrag

Klasseledelse

Terje Ogden 369,- 323,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva skjer med partiene?

Knut Heidar, Jo Saglie 229,- 201,-
Les mer
Wish Utdrag

Førstereisen

Kari Smith, Marit Ulvik, Ingrid Helleve 359,- 315,-
Les mer
Wish Utdrag

Nukleærmedisin

Kjell Rootwelt 189,- 166,-
Les mer
Wish Utdrag

Pedagogisk veiledning

Lars Gunnar Lingås, Knut-Rune Olsen 289,- 253,-
Les mer
Wish Utdrag

Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag

Torill Ekelund 359,- 315,-
Les mer
Wish Utdrag

Lærerarbeid for tilpasset opplæring

Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen 529,- 481,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett i havn

Trine-Lise Wilhelmsen 129,-
Les mer
Wish Utdrag

Nettjournalistikk

Jan Thoresen 209,- 183,-
Les mer
Wish Utdrag

God undervisning

Leif-André Trøhaugen 259,- 227,-
Les mer
Wish Utdrag

Tilpasset opplæring i matematikk

Jarle Sjøvoll 299,- 262,-
Les mer
Wish Utdrag

Skoleutvikling

Halvor Bjørnsrud 269,- 236,-
Les mer
Wish Utdrag

Klasseledelse, fag og danning

Hanne Christensen, Inger Ulleberg 369,- 323,-
Les mer
Wish Utdrag

Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

Hilde Hiim, Else Hippe 369,- 323,-
Les mer
Wish Utdrag

Mat, menneske og evolusjon

Iver Mysterud 229,- 201,-
Les mer
Wish Utdrag

Naturfag som allmenndannelse

Svein Sjøberg 439,- 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Terje Ogden 349,- 306,-
Les mer
Wish Utdrag

Skatt ved fusjon og fisjon

Benn Folkvord 239,- 210,-
Les mer
Wish Utdrag