Gyldendal akademisk

Bare vis meg

Tankevirus

Hanne H. Brorson 149,-
Les mer
Wish

Sosial kompetanse og problematferd i skolen

Terje Ogden 389,-
Les mer
Wish Utdrag

Rådgivning

Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Statistikk for helse- og sosialfagene

Arild Bjørndal, Dag Hofoss 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

Hilde Hiim, Else Hippe 399,-
Les mer
Wish Utdrag

La stå!

Ray Svanberg, Hans Petter Wille 429,-
Les mer
Wish Utdrag

Det omsorgsfulle mennesket

Hilde Eileen Nafstad 379,-
Les mer
Wish Utdrag

Vi må snakke sammen!

Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli 269,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialpedagogiske arbeidsmåter

Jorun Buli Holmberg, Solveig-Alma Halaas Lyster 289,-
Les mer
Wish Utdrag

Vurdering, prinsipper og praksis

Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen, Kari Smith 419,-
Les mer
Wish Utdrag

Hva skjer med partiene?

Knut Heidar, Jo Saglie 249,-
Les mer
Wish Utdrag

Nukleærmedisin

Kjell Rootwelt 209,-
Les mer
Wish Utdrag

Førstereisen

Kari Smith, Marit Ulvik, Ingrid Helleve 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Rett i havn

Trine-Lise Wilhelmsen 149,-
Les mer
Wish Utdrag

Perspektiver på jordskifte

Øyvind Ravna 459,-
Les mer
Wish Utdrag

Aksjonæravtaler

Jannik Woxholth 789,-
Les mer
Wish Utdrag

Dysleksi

Torleiv Høien, Ingvar Lundberg 459,-
Les mer
Wish Utdrag

Nettjournalistikk

Jan Thoresen 229,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialundervisning til elevens beste?

Monica Dalen 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Omsorg for de annerledes svake

Karen Christensen, Even Nilssen 319,-
Les mer
Wish Utdrag

Tildeling av offentlige kontrakter

Kristian Jåtog Trygstad 529,-
Les mer
Wish Utdrag

Pasient- og brukerrettighetsloven

Aslak Syse 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Sett og forstått

Karl Elling Ellingsen, Karl Jacobsen, Kari Nicolaysen 409,-
Les mer
Wish Utdrag

Komplementær og alternativ behandling

Berit Johannessen 249,-
Les mer
Wish Utdrag

Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag

Torill Ekelund 319,-
Les mer
Wish Utdrag

Game over!

Marianne Hansen, Randi Skjerve 335,-
Les mer
Wish Utdrag

Tilpasset opplæring

Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Kunnskapssamfunnet

Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen, Geir Sæhle 269,-
Les mer
Wish Utdrag