Gyldendal juridisk

Bare vis meg

Forvaltningsrett i et nøtteskall

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Sunniva Christina Bragdø-Ellenes, Terje Abusland 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Lovbrudd, skyld og straff

Steinar Fredriksen 475,-
Les mer
Wish Utdrag

Tjenestetvistloven

Torgeir Bjørnaraa 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Ro, orden og frihet

Steinar Fredriksen 755,-
Les mer
Wish Utdrag

Voldsoffererstatningsloven

Henning Brath 695,-
Les mer
Wish Utdrag

Tomtefesteloven

Toril Kjøllesdal, Thomas Andersen, Harald O. Sletner 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold

Per M. Ristvedt 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Produktansvarsloven

Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland, Kyrre Kielland 485,-
Les mer
Wish Utdrag

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad 415,-
Les mer
Wish Utdrag

Pensjoner i et nøtteskall

Jan L. Backer, Simen Lium 385,-
Les mer
Wish

Vern av privatlivets fred

Ellen Lexerød Hovlid 765,-
Les mer
Wish Utdrag

Rektors stillingsvern

Bjørn Eriksen 285,-
Les mer
Wish

Utbytte

Benn Folkvord 875,-
Les mer
Wish Utdrag

Fengsel eller frihet

Morten Holmboe 725,-
Les mer
Wish Utdrag

Entrepriserett i et nøtteskall

Marius Egeberg, Olav Haugen, Ola Ø. Nisja, Lars Erik B. Schjeide 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Barnevernloven

Kari Ofstad, Randi Skar 795,-
Les mer
Wish Utdrag

Politirett i et nøtteskall

Tor-Geir Myhrer, Steinar Fredriksen 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Rettslig prinsippargumentasjon

Thomas Frøberg 835,-
Les mer
Wish Utdrag

Bevis i straffesaker

Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund, Sverre Erik Jebens 835,-
Les mer
Wish Utdrag

Helserett

Asbjørn Kjønstad 535,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykisk helsevernloven

Aslak Syse 695,-
Les mer
Wish Utdrag

Barnerett i et nøtteskall

Kirsten Kolstad Kvalø, Julia Köhler-Olsen 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Fast eiendoms tingsrett

Endre Stavang, Geir Stenseth 475,-
Les mer
Wish Utdrag

NS 8406

Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen 1185,-
Les mer
Wish Utdrag

Om erstatningsrett

Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Forurensningsloven

Øystein Wang 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Gransking

Erling Grimstad 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Forsvareren

Tor Langbach 515,-
Les mer
Wish Utdrag

Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland 845,-
Les mer
Wish Utdrag