Gyldendal juridisk

Bare vis meg

Forvaltningsrett i et nøtteskall

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Sunniva Christina Bragdø-Ellenes, Terje Abusland 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Lovbrudd, skyld og straff

Steinar Fredriksen 469,-
Les mer
Wish Utdrag

Tjenestetvistloven

Torgeir Bjørnaraa 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Ro, orden og frihet

Steinar Fredriksen 739,-
Les mer
Wish Utdrag

Voldsoffererstatningsloven

Henning Brath 679,-
Les mer
Wish Utdrag

Tomtefesteloven

Toril Kjøllesdal, Thomas Andersen, Harald O. Sletner 489,-
Les mer
Wish Utdrag

Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold

Per M. Ristvedt 409,-
Les mer
Wish Utdrag

Barnerett i et nøtteskall

Kirsten Kolstad Kvalø, Julia Köhler-Olsen 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Valg av selskapsform

Ole Gjems-Onstad 399,-
Les mer
Wish Utdrag

Produktansvarsloven

Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland, Kyrre Kielland 479,-
Les mer
Wish Utdrag

Pensjoner i et nøtteskall

Jan L. Backer, Simen Lium 369,-
Les mer
Wish

Rektors stillingsvern

Bjørn Eriksen 279,-
Les mer
Wish

Vern av privatlivets fred

Ellen Lexerød Hovlid 749,-
Les mer
Wish Utdrag

Utbytte

Benn Folkvord 849,-
Les mer
Wish Utdrag

Sentrale helserettslige emner

Morten Kjelland, Aslak Syse, Anne Kjersti Befring 469,-
Les mer
Wish Utdrag

Barnevernloven

Kari Ofstad, Randi Skar 769,-
Les mer
Wish Utdrag

Politirett i et nøtteskall

Tor-Geir Myhrer, Steinar Fredriksen 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Bevis i straffesaker

Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund, Sverre Erik Jebens 809,-
Les mer
Wish Utdrag

Helserett

Asbjørn Kjønstad 519,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykisk helsevernloven

Aslak Syse 679,-
Les mer
Wish Utdrag

NS 8406

Karl Marthinussen, Heikki Giverholt, Hans-Jørgen Arvesen 1149,-
Les mer
Wish Utdrag

Forurensningsloven

Øystein Wang 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Fast eiendoms tingsrett

Endre Stavang, Geir Stenseth 469,-
Les mer
Wish Utdrag

Om erstatningsrett

Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Fengsel eller frihet

Morten Holmboe 709,-
Les mer
Wish Utdrag

Gransking

Erling Grimstad 559,-
Les mer
Wish Utdrag

Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland 829,-
Les mer
Wish Utdrag

Sakførsel i sivile saker

Knut Boye 679,-
Les mer
Wish Utdrag

Internasjonal privatrett

Helge Johan Thue, Helge J. Thue 949,-
Les mer
Wish Utdrag