Gyldendal juridisk

Bare vis meg

Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland 619,-
Les mer
Wish Utdrag

Internasjonal privatrett

Helge Johan Thue, Helge J. Thue 545,-
Les mer
Wish Utdrag

Sakførsel i sivile saker

Knut Boye 515,-
Les mer
Wish Utdrag

Praktisk rettskildelære

Pål A. Bertnes, Halvor Kongshavn, Kristian Dahle Trygstad 259,-
Les mer
Wish Utdrag

Energiloven

Jens Naas-Bibow, Gunnar Martinsen 545,-
Les mer
Wish

Personvernhåndboken

Malin Tønseth, Marit Stubø, Rune Ljosa, Thomas Olsen, Rune Ljostad 239,-
Les mer
Wish

Straffesaksbehandling i tingrettene

Tor Langbach 659,-
Les mer
Wish Utdrag

Advokaters erstatningsansvar

Toralf Wågheim 415,-
Les mer
Wish Utdrag

Rettigheter i velferdsstaten

Ingunn Ikdahl, Vibeke Blaker Strand 309,-
Les mer
Wish Utdrag

Rettslige faktabegreper

Anders Løvlie 589,-
Les mer
Wish Utdrag

Nye trender i rettsvitenskapen

Asbjørn Kjønstad 219,-
Les mer
Wish Utdrag

Friluftsloven

Marianne Reusch 405,-
Les mer
Wish Utdrag

Bindende avtale ved forhandlinger

Christian Rolén Offstad, Kjetil Bakkan Riis 89,-
Les mer
Wish

Politirett

Ragnar Auglend, Henry John Mæland 649,-
Les mer
Wish Utdrag

Entrepriserett i et nøtteskall

Marius Egeberg, Olav Haugen, Ola Ø. Nisja, Lars Erik B. Schjeide 299,-
Les mer
Wish Utdrag

Forsvareren

Tor Langbach 369,-
Les mer
Wish Utdrag

Like rettigheter - ulike liv

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness 649,-
Les mer
Wish Utdrag

Eiendomsmegling

Karl Rosén, Dag Henden Torsteinsen 599,-
Les mer
Wish Utdrag

Fast eiendoms tingsrett

Endre Stavang, Geir Stenseth 359,-
Les mer
Wish Utdrag

Årsaksproblemer i erstatningsretten

Trine-Lise Wilhelmsen 219,-
Les mer
Wish Utdrag

Praktisk tvangsfullbyrdelse

Ernst Moe 709,-
Les mer
Wish Utdrag

Forsikringsavtaleloven

Claus Brynildsen, Børre Lid, Truls Nygård 1059,-
Les mer
Wish Utdrag

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Arild Oppedal, Mons Oppedal 445,-
Les mer
Wish Utdrag

Politiets persondatarett

Bjarne Kvam 545,-
Les mer
Wish Utdrag

Helseforskningsloven

Sigmund Simonsen 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Aktuell merverdiavgiftsrett

Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes 395,-
Les mer
Wish Utdrag

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Ragnar L. Auglend 579,-
Les mer
Wish Utdrag

Kriminalteknikk

Ellen Hamremoen 395,-
Les mer
Wish Utdrag

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad, Eivind Furuseth 425,-
Les mer
Wish Utdrag